فساد

چطور فساد اداری را در یک کشور از بین ببریم؟

همین اواخر فکاهی راجع به فساد شنیدم: مدیر عامل یک شرکت استخراج معدن از سازمان تفتیش معادن نامه‌ای دریافت کرد مبنی براینکه شرکت‌اش قوانین استخراج معدن را مراعات نمی‌کند. برای حل این مشکل، مدیر عامل وکیل خودش را به منطقه فرستاد. وکیل برای ملاقات با مامور تفتیش به آن منطقه مرور بیشتر

توسط جمشید سلطانزاده، قبل