چه دلیل مثبتی وجود دارد که یک شخص دانشگاه نرفته بجای آن تجارت خود را راه اندازی کند؟

تصور کنید، شما یک گاو خوشحال، به نام کلارابل هستید. و شیر تولید می کنید. شما تنها گاو شیری در شهر خود هستید، به همین دلیل شما و شیر شما خیلی معروف و با ارزش هستید. درست؟ وقتی دوستان شما متوجه موفقیت شما می‌شوند، ‌آنها هم در شهر مثل شما، ادامه مطلب…

قانون اول موفقیت چیست؟

سِر ریچارد برانسون، موسس شرکت ویرجن گروپ، کنترل بیش از ۴٠٠ شرکت را دارد. برانسون سفر کارآفرینی اش را با یک مجله شروع کرد و از آن به بعد موفقانه به صنعت های همچون موسیقی، بانکداری، هوانوردی، پرواز های فضایی، صحت، مخابرات، فروشگاه و سیاحت گسترش داد. به علت ابتلا ادامه مطلب…

کارآفرین

چه کاری را یک کارآفرین هرگز نباید انجام دهد؟

چه کاری را یک کارآفرین هرگز نباید انجام دهد؟ من این درس را با متحمل شدن سختی ها آموختم… داشتیم با دوستم آبجو می‌نوشیدیم، می‌خندیدیم و از هم صحبتی مان لذت می‌بردیم. آبجو داشت تاثیر خودش را می‌گذاشت و همه چیز واضح تر بنظر می‌رسید… یک ایده دارم، بیا یک ادامه مطلب…