چه دلیل مثبتی وجود دارد که یک شخص دانشگاه نرفته بجای آن تجارت خود را راه اندازی کند؟

تصور کنید، شما یک گاو خوشحال، به نام کلارابل هستید. و شیر تولید می کنید. شما تنها گاو شیری در شهر خود هستید، به همین دلیل شما و شیر شما خیلی معروف و با ارزش هستید. درست؟ وقتی دوستان شما متوجه موفقیت شما می‌شوند، ‌آنها هم در شهر مثل شما، ادامه مطلب…

تنها چیزی که دوست دارید همه شاگردان مکتب بدانند چیست؟

اوسط فیصدی نمرات من در دوره لیسه ۹۸.۲ بود و به عنوان شاگرد ممتاز فارغ شدم. نتیجه چی شد؟ طی آن سال ها، پول هنگفت و ساعت های طولانی را جهت خواندن مضامین درسی از جمله: جغرافیا، تاریخ، زندگینامه شاعران، زمین شناسی، کیمیا و انجام کار خانگی صرف کردم. اما ادامه مطلب…