چه عادتی زندگی شما را تغییر داد؟

من در دو سال با چهار شرکت تازه تاسیس کار کردم. همه آنها شکست خوردند. و آنها در چهار بازار متفاوت بودند: دارو، املاک، سرمایه گذاری جمعی، و صنعت موسیقی. سپس شرکت خودم را راه‌اندازی کردم: یک انتشارات آنلاین. یک سال بعد، انتشارات آنلاین من هم با شکست مواجه شد. ادامه مطلب…